Email us: Sara@GoldenOpportunity.se

Förändring

För er effektiva och bestående transformation arbetar vi med GO Förändringsledningmodell med fyra segment: Grunda för förändringen,... Read More ‣

Coaching

Vi erbjuder coaching i olika former för att hjälpa dig och din personal att behålla produktivitet och fokus i förändring, reducera stress, klara... Read More ‣

Agile

När du behöver stöd med Agilt Ledarskap eller med Agil Coaching för agila utvecklingsteam. Med Agil Coaching utvecklar ni utvecklingsgrupperna... Read More ‣

Välkommen! Du är på rätt ställe om du är:

  • En nyfiken och omtänksam ledare med ett holistiskt och resultatsorienterat sinne, som vill få mer självgående och avstressade medarbetare.
  • En ledare som investerar personalen för att de ska kunna fatta fler, snabbare och smartare beslut.
  • En privatperson som vill åstadkomma en radikal förbättring i ditt liv, etablera och befästa vanor som stödjer detta. Det kan röra arbete, privatliv eller hälsa.
  • En ledare eller chef som är stressad att squeeza mer resultat ur sitt team. Vi lär dig snabbt effektiva och praktiska personliga ledarskapstekniker så att ni kan bibehålla fokus, produktivitet och lönsamhet, också  i radikala förändringstider. Till exempel när t.ex. nya  IT system eller processer ska införas. Eller vid omorganisation.
  • En ledare som vill att personalen ska kommunicera bättre och öka produktiviteten utan att behöva mutas i förväg med höjd lön.
  • En entreprenör som spenderar alldeles för mycket tid på jobbet. Vi hjälper dig att hitta ditt fokus så att du kan prioritera bättre, tjäna mer pengar och arbeta mindre.
  • En ledare som står i eller inför en stor förändring och vill ha en Executive  Coach eller Mentor som personligt stöd i processen.