Email us: Sara@GoldenOpportunity.se

Agile

När du behöver stöd med Agilt Ledarskap eller med Agil Coaching för agila utvecklingsteam.
Med Agil Coaching utvecklar ni utvecklingsgrupperna konsekvent mot högpresterande, själv-organiserande team, oavsett vilken agil metod du valt att använda dig av. Det må vara Scrum, XP, KanBan … Eller om ni har, eller tänker dig använda ett större ramverk á la: SAFe, LESS, Scrum@Scale, DAD, Spotify-modellen etc. Sara stöttar er att hitta ert WoW (Way of Working) i relation till vald metod, kombinerat med stort fokus på gruppdynamisk utveckling och kommunikation/återkoppling. Agil Coaching kan fokusera på Scrum/Kanban Mastrar, Produktägare, Team medlemmar  (i grupp eller enskilt) samt relaterade Linjechefer, Beställare och Styrgrupper. Verktygen och övningarna är många i hennes agila coaching framework. Några återkommande favoriter är Orangino Work, Reiss Motivation och NVC (Non-violent communication).

Agilt Ledarskap är en helt annan sak, och förutsätter inte Agil utveckling. Med ett agilt ledarskap får ni mycket bättre utväxling av agil utveckling. Detta eftersom det traditionella ledarskapet och traditionell försäljning tenderar att skapa flaskhalsar och suboptimeringar som underminerar vinsterna man annars kan räkna med av den flexibilitet och kundåterkoppling som kännetecknar agil utveckling. vi jobbar med Agilt Ledarskap ur flera synvinklar och baserar vårt arbete på Leadership Agility, Management 3.0, P-CMM samt Managing Uncertainty.

Varför anlita Sara för detta?
Sara samverkar med Cybercoms och Ericssons Agila coachnätverk. Och med sin egna gedigna IT-, ledar- och coachbakgrund är hon mycket väl skickad att stötta er i er agila transformation, var ni nu befinner er och vill ta er. Oavsett om ni just slagit in på den agila banan, eller har kört agilt några år och vill trimma teamen eller organisationen ytterligare. Eller ge någon individ en extra skjuts.
agilt ledarskap