Email us: Sara@GoldenOpportunity.se

Coaching

Vi erbjuder coaching i olika former för att hjälpa dig och din personal att behålla produktivitet och fokus i förändring, reducera stress, klara av nya uppgifter och utmaningar etc. Det kan vara Individuell coaching, Team coaching, Stress reducerande coaching eller Mentorskap.
 
Styrkan i individuell coaching ligger i det faktum att det ger dig de mest kritiska ingredienserna för framgång utöver det vanliga:
– Kontinuerligt stöd,
– Detaljerade handlingsplaner,
– Konstruktiv feedback och viktigast av allt,
– Personligt ansvar…

Individuell coaching kan köras personligen eller per telefon. Hos oss eller hos er (om ni finns i Stor-Stockholm). För den individuella coachingen använder vi TOGOROW metoden och följer ICF Code of Conduct.
 
TEAM_Together Everyone Achieves MoreMed teamcoaching accelererar teamets utveckling mot högpresterande team genom en kombination av övningar, lärande, observation och återkoppling till teamet i deras normala arbete. Fokus ligger på:
– Individens och teamets ansvarstagande.
– Kommunikation inom teamet och mot omgivningen.
– Rollfördelningen inom teamet.
Teamcoachen återkopplar till utvecklingen och planering framåt till såväl teamet, chefen och projektledaren för att maximera lärandet och resultatet i hela organisationen.
 
I den stressreducerande coaching anpassas coachingen till dina behov och din livsstil. Vi kan använda till exempel någon av metoderna EFT, BSFF, Lifeflow etc. Fokus ligger på att båda sänka din stress och att lära ut effektiva självhjälpsverktyg som du kan använda enkelt och smidigt, även när det är hektiskt. En del av Saras evidensbaserade verktyg reducerar stresshormonet kortisol med 24% på en enda session. Sara är certifierad hos EFT förbundet samt AAMET och följer deras riktlinjer.
 
Vid behov och efter matchande förmåga kan coachen också fungera som mentor, och har då mera av en rådgivande funktion. I vissa coachinguppdrag mixas coaching med mentorskap.
 
Varför anlita Sara för detta?
 
Sara har jobbat som coach i olika former sedan 2009, och som ledare i försäljnings-, hantverks-, turism- och teknikbranscherna sedan barnsben. Hon har global erfarenhet med den bredd och det djup du behöver. Dessutom har hon en teknisk bakgrund (från både IT och hantverk) som gör det extra enkelt att känna sig hemmastadd. Hon passar i regel bra ihop med såväl kvinna som man, såväl chef som tekniskt orienterad person, på alla organisationsnivåer och såväl verksamhet i näringslivet som i offentlig sektor

 
I grund och botten är en coach en katalysator som hjälper dig och din organisation att utveckla den inre potentialen. Ge den lysande, unika potentialen den förstärkning den förtjänar med vår skräddarsydda coaching. Du är verkligen värd det!