Email us: Sara@GoldenOpportunity.se

Affärsdriven Interaktionsstyrning

En kvalitativ, kort och intensiv studie i syfte att analysera interaktioner mellan relevanta enheter utifrån ett affärsdrivet perspektiv. Studien bedrivs med djupintervjuer samt analys av relevanta styrdokument. Analys och rapport presenteras efter intervjuserien på gemensam workshop med relevanta befattningshavare. På workshopen kan beslut snabbt och effektivt fattas för kortsiktiga, medel och långsiktiga förslag till förbättringsåtgärder.
bdim 720 200