Email us: Sara@GoldenOpportunity.se

Agilt ledarskap

Agilt ledarskap underlättar för er att dra full nytta av agil utveckling, även om det inte är en förutsättning för agil utveckling. Agilt ledarskap är meningsfullt också för er som inte har en agil utveckling. Syftet är att etablera ett mer flexibelt ledarskap som står pall och är produktivt även i dessa ständigt föränderliga tider.