Email us: Sara@GoldenOpportunity.se

Workshops…

Inspirationsseminarier:

Ett inspirationsseminarium kan på ett bra sätt ange tonen för en workshop, kickoff eller ett  ledningsgruppsmöte.
I workshop form jobbar vi mer interaktivt i inte alltför stor grupp. Temana nedan kan anpassas för både och. Kan hållas på engelska eller svenska.
Sara Bern_motivational speaker
+ Vad är agilt, egentligen?
+ Högpresterande team – framgångsfaktorer
+ TeamDialog – Orangino Work
+ Vad är det som motiverar oss egentligen?
+ Engagerande teamsamverkan (inkl. individuell Reiss Motivationsprofil)
+ Motiverande ledare (inkl. individuell Reiss Motivationsprofil)
+ Stresshantering för peak performance – oftare och längre
+ Uppnå din peak performance med EFT (gäller såväl sport, arbete som fritid)
+ Reducera din stress eller värk med EFT
+ Vad alla bör veta om hur du når dina mål
+ Vad alla bör veta om en vinnande självbild
Dessa seminarier är i grundläget 1,5-2 timmar, och det går att anpassa tiden både uppåt och nedåt. För workshops med mer interaction och övningar  tar vi längre tid förstås.

Ni kanske redan har ett lämpligt tillfälle då ni samlas och det skulle passa bra. Bjud er ledningsgrupp, säljteamet, en viss enhet eller hela personalgruppen på detta spännande och inspirerande seminarium.
Självklart kan vi skräddarsy ett inspirationsseminarium som passar dina behov. Ett intressant exempel är att vi kan väva in konkreta exempel från din verksamhet i ett inspirationsseminarium som du sedan erbjuder dina kunder.

Workshopserier (företagsutbildning på beställning för grupper):

 • + Personligt Ledarskap för Måluppfyllare
  [PLM: 11 moduler, varav en individuell. Material på svenska]
 • + Agile Leadership – Managing Uncertainty
  [6 dynamiska moduler á 2,5 timmar i grupp.
  Anpassas efter gruppens kompetens och agil mognadsgrad. Material på engelska]
 • + Effektiv Stresshantering – för folk i farten, eller som kommit ur den
  [3 halvdagsworkshops. Anpassas utifrån vårt smörgåsbord efter gruppens typ och holistisk mognadsgrad. Se mera här.

Utbildning

Videocoaching kurs:

Executive’s Global Network (EGN) Nätverksmöten

Sara faciliterar som EGN mötesledare löpande nätverksträffar för IT ledare av olika slag.
Kontakta Sara eller någon av våra härliga nätverksrådgivare på EGN Sverige om du är intresserad av att nätverka med likasinnade på regelbunden basis.
EGNs VD Jan Liljero berättar här vad EGN är: https://vimeo.com/channels/egnsverige/206068298

 • + IT Stockholm 4 (5 ggr/år)
 • + IT Stockholm 3 (5 ggr/år)
 • + IT Operations managers – Stockholm 1  (5 ggr/år)
 • + IT Projektledare – Stockholm 1  (4 ggr/år)